top of page

Dreptul familiei

Experienta

relevanta

Oferim asistenţă clienților noștri în legătură cu aspecte referitoare la regimul juridic al căsătoriei (convenții matrimoniale, cazuri de divorț prin acordul părților și pe cale judiciară, precum și efectele divorțului/separării în fapt, atât asupra copiilor minori cât și asupra bunurilor comune). De asemenea, oferim asistenţă în situaţii delicate precum cele referitoare la minori şi la încredințarea acestora, temporară sau definitivă.

bottom of page