top of page

Drept imobiliar

Experienta 

relevanta

Oferim asistenta juridica privind toate aspectele legate de proiectele imobiliare din Romania (investitii greenfield & brownfield, locatiuni de birouri si spatii industriale, vanzari si achizitii de imobile - terenuri si constructii, rapoarte de tip due diligence privind titlurile de proprietate, asistenta privind incheierea contractelor de asigurare de titlu)..

 

Exemple de cazuri relevante recent abordate de avocaţii noştri:

  • Acordarea de asistență unor fonduri de investiţii în legătură cu pregătirea și redactarea unui complex raport de tip due diligencecu privire la imobilele vizate (verificarea și analiza juridică a principalelor contracte de locațiune și a titlurilor de proprietate corespunzătoare acestora, verificarea și analiza juridică a titlurilor de folosință gratuită deținute asupra unor spitale, a contractelor de concesiune și a procedurilor de atribuire a acestora din urmă, precum și privind respectarea de către concesionar a obligațiilor sale);

  • Acordarea de asistență unei societăți activând la nivel global în domeniul energiei în legătură cu aspectele privind o investiţie în anumite proiecte imobiliare şi de energie din România (investiţii greenfield & brownfield);

  • Acordarea de asistență unei societăți importante din domeniul producției în legătură cu procedurile de concesiune ale unor terenuri şi cu achiziţia de terenuri pentru parcul industrial din România.

  • Acordarea de asistență unui ofertant major privind achiziția unor bunuri în legătură cu analiza de tip due diligence a bunurilor ce urmează a fi vândute (o parte importantă din bunuri fiind imobiliare) de către un producător de ciment din România, incluzând verificarea și analiza juridică a titlurilor de proprietate, a contractelor de concesiune, a drepturilor asupra căilor de acces, a sarcinilor și garanțiilor instituite asupra acestor bunuri etc.;

  • Acordarea de asistență unui important furnizor de gaze naturale într-o analiză de tip due diligence pentru achiziția societății de gaze naturale Congaz, incluzând verificarea titlurilor de proprietate, verificarea și analiza juridică a contractelor de concesiune, verificarea drepturilor asupra căilot de acces, a sarcinilor și garanțiilor instituite asupra acestor bunuri etc.;

  • Acordarea de asistență unui important producător de piese auto din S.U.A. în legătură cu achiziţia (prin licitaţie publică) a terenului folosit de una dintre fabricile acestuia din România;

  • Acordarea de asistență unei societăți importante din S.U.A. în legătură cu litigiile acesteia împotriva antreprenorului uneia dintre fabricile sale;

  • Acordarea de asistență diverselor societăți în legătură cu încheierea unor contracte de depozit, probleme și aspecte referitoare la contracte de locațiune în curs şi potenţiale litigii, precum şi în legătură cu încheierea unor noi contracte de locațiune;

  • Acordarea de asistență unor societăți activând în domeniul energiei regenerabile în legătură cu diferite analize de tip due diligence și în proiecte implicând în mod semnificativ aspecte de drept imobiliar;

  • Acordarea de asistență unei societăți petroliere importante în legătură cu aspecte privind un contract de antrepriză.

bottom of page