Avand in vedere perioada destul de complicata pe care o traversam, cu modificari substantiale inclusiv pe plan legislativ, Voinescu Lawyers are initiativa transmiterii de informari catre partenerii sai cu privire la noutatile legislative care ar putea fi de interes pentru acestia. Sectiunea este actualizata in mod constant.

1. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

 

Ordinul a intrat in vigoare la data de 12.03.2020 si a reglementat urmatoarele aspecte principale :

 

·         A instituit măsura de carantină instituționalizată pentru persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul României venind din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectate de COVID-19 (zona roșie), pentru o perioadă de 14 zile, în spații special amenajate puse la dispoziție de către autoritățile locale.

 

·         De asemenea, a instituit măsura de izolare la domiciliu pentru urmatoarele categorii de persoane :

 

a.       persoane care au călătorit în ultimele 14 zile în localități din zonele afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă);

 

b.       persoane care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă;

 

Aceste persoane pot ieși din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de infecție cu COVID-19 la persoana simptomatică cu care au avut contact direct este infirmată.

 

c.       persoane care au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID-19);

 

d.       membri de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus.

 

Toate aceste categorii de persoane se vor izola la domiciliu 14 zile, timp în care vor fi monitorizate de către direcțiile de sănătate publică și/sau prin intermediul medicului de familie.

 

·         In intelesul ordinului, prin carantină se înțelege atât instituirea măsurii de carantină instituționalizată (în spații special amenajate), cât și instituirea măsurii de izolare la domiciliu.

 

·         Lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă (zona roșie) și a celor afectate (zona galbenă) este disponibilă pe site-ul www.insp.gov.ro/cnscbt și se actualizează ori de câte ori este nevoie.

 

·         Asigurații cărora li se aplică măsura de carantinare instituționalizată în spațiile special amenajate și persoanele cărora li se interzice continuarea activității prin instituirea măsurii de izolare la domiciliu beneficiază de concediu și indemnizație de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcțiile de sănătate publică, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

·         Direcțiile de sănătate publică județene și cea a municipiului București au obligația ca, la ieșirea din carantină, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situație un aviz epidemiologic de ieșire din carantină.

 

·         Medicii de familie care au monitorizat persoanele cărora li s-a instituit măsura de izolare la domiciliu au obligația ca, la ieșirea din izolarea la domiciliu, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situație un aviz epidemiologic de ieșire din izolare la domiciliu. În cazul persoanelor care nu au medic de familie monitorizarea acestora se face de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv cea a municipiului București, care are în acest caz obligația de a elibera avizul epidemiologic de ieșire din izolare.

 

·         Nerespectarea măsurilor de carantină, respectiv de izolare la domiciliu, precum și furnizarea de informații false autorităților se sancționează conform legilor în vigoare.

 

·         La intrarea în carantină se efectuează un test pentru COVID-19 persoanelor asimptomatice venite din zonele afectate (zonele roșii).

 

·         Ieșirea din carantină se va face după o perioadă de 14 zile dacă persoana este clinic sănătoasă și după efectuarea a două teste pentru COVID-19 la un interval minim de 24 ore și care au rezultat negativ.

 

·         În funcție de evoluția situației epidemiologice și confirmarea a mai mult de trei cazuri de infecție cu noul coronavirus, cu legătură epidemiologică între ele, în aceeași comunitate, se poate decide declararea carantinei într-o comunitate. Carantinarea unei comunități reprezintă izolarea unei zone perfect delimitate și pentru care se dispune interzicerea intrării și ieșirii din zonă.

 

 

2. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 428/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale și materialele sanitare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-COV-2, a căror distribuție în afara teritoriului României se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed)

 

Ordinul a intrat in vigoare la data de 12.03.2020 si a reglementat urmatoarele aspecte principale:

 

·         A aprobat Lista cuprinzând dispozitivele medicale și materialele sanitare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-COV-2, a căror distribuție în afara teritoriului României se suspendă temporar pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a ordinului.

 

·         A suspendat temporar distribuția în afara teritoriului României, pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a ordinului, a medicamentelor cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed) la data ordinului. Canamed este catalogul national al preturilor la medicamentele de uz uman eliberate cu prescriptie medicala.

 

·         Sunt exceptate de la masura interzicerii exportului medicamentele produse in Romania.

 

3. Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

 

Aceasta lege intra in vigoare maine, 17 martie, prin urmare va produce efecte doar incepand cu data de maine. Legea se aplică tuturor angajaților din mediul public și privat.

 

Principalele aspecte reglementate de aceasta lege sunt urmatoarele :

 

·         Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu [art.1 alin. (1)].

 

Prevederile legii se aplica părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;

b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

 

Este asimilata parintelui persoana singură din familia monoparentală, astfel cum este definită de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum și persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil.

 

Parintii au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autoritățile competente decid închiderea respectivelor unități de învățământ [art. 1 alin. (4)].

 

·         Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi.

 

Aceste prevederi se aplică angajaților din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, doar cu acordul angajatorului.

 

·         Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizației se decontează din acest fond numai pe perioada prevazuta la art. 1 alin. (4).

 

Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit prevederii precitate vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

 

·         Numărul de zile libere acordat potrivit prezentei legi se stabilește de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situație dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1).

 

 

 

4. Ordinul nr. 421/2020 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 

Acest ordin va intra in vigoare la 1 aprilie si prevede modificarea si completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018.

5. Comunicatul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emis in data de 16 martie (anexat) privind masurile pentru sprijinirea mediului de afaceri in contextul economic dificil cauzat de raspandirea infectiei cu virusul COVID – 19. Prin acest comunicat sunt prognozate urmatoarele masuri, care ar urma sa se aplice atat in perioada in care este in Romania este declarata stare de urgenta, cat si pentru o perioada de 30 de zile de la incetarea acestei stari:

 

 • Suspendarea sau, dupa caz, neinceperea executarii silite a creantelor bugetare;

 

In acest caz, nu se mai emit somatii, popriri asupra disponibilitatilor banesti si a veniturilor urmaribile si nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. Exceptie fac sumele provenite din hotararile judecatoresti pronuntate in materie penala.

 

 • Rambursarea TVA, in cursul lunii martie, pentru toate deconturile solutionate si pentru care s-au emise decizii de rambursare la zi;

 • Implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA, care vizeaza solutionarea cu celeritate a deconturilor, incepand cu data de 1 aprilie 2020;

 • Suspendarea actiunilor de control fiscal (a inspectiilor fiscale, a controalelor antifrauda) cu exceptia verificarilor ce pot fi effectuate de la distanta, precum si a cazurilor de evaziune fiscala, acolo unde sunt indicii in acest sens;

 • Suspendarea actiunilor antifrauda privind Filtru II si a activitatilor specifice din Punctele de Trecere a Frontierei cu Ungaria si Bulgaria.

 

Suplimentar, s-a amanat termenul de depunere a declaratiilor fiscale de la 25 martie 2020 pana la data de 25 aprilie 2020.

 

Intr-o interpretare rezonabila a dispozitiilor legale relevante, inclusiv a Decretului Presedintelui privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, in prezent acest document are efecte cel mult asupra activitatii ANAF, care va implementa in fapt masurile mentionate in comunicat. Masurile respective nu au insa drept efect nasterea unor drepturi pentru contribuabili, e.g. dreptul de a sista plata debitelor fiscale pentru care s-a obtinut anterior o esalonare.

 

Respectivele masuri vor avea efect obligatoriu doar in momentul adoptarii unui act normativ in acest sens, act care pana in prezent nu a fost adoptat. Vom reveni cu noutati cu privire la acest subiect de indata ce acestea vor fi disponibile.

6. Ordonanta Militara nr. 1/17.03.2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri, care a intrat in vigoare incepand de astazi.

 

Masurile adoptate sunt urmatoarele :

 

 • Se suspenda activitatea de servire si consum al produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, in spatiile destinate acestui scop in interiorul sau exteriorul locatiei.

 

Este permisa organizarea, de catre entitatile prevazute anterior, a activitatilor de comercializare a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, care nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, precum cele de tip « drive-in », « room-service » sau livrare la client.

 

 • Se suspenda toate activitatile culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise.

 

 • Se interzice organizarea si desfasurarea oricarui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, in spatii deschise.

 

Organizatorii evenimentelor organizate si desfasurate in spatii deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligati sa dispuna masuri care sa asigure distanta de minimum 1 metru intre participanti.

 

 • Conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 3,5 t au obligatia ca, in punctul de trecere a frontierei, sa aiba asupra lor si sa poarte mijloace individuale de protectie, precum dezinfectant, manusi, masca pentru fata, precum si sa prezinte documente care atesta traseul de deplasare pana la destinatie.

 

Conducatorii prevazuti anterior care sosesc din “zone rosii” sau “zone galbene” ori au tranzitat aceste zone, nu se supun masurilor de carantina sau izolare, daca la prezentarea in punctul de trecere a frontierei nu manifesta simptomatologie asociata COVID-19.

 

 • Transportul dispozitivelor medicale si materialelor sanitare care asigura preventia si tratarea afectiunilor asociate COVID-19, precum si al medicamentelor cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania (Canamed), in vederea distribuirii in afara teritoriului Romaniei, este interzis.

 

Transportul ansamblelor si subansamblelor de echipamente medicale, fabricate in Romania pentru beneficiari externi, nu se supune interdictiei prevazute anterior.

 

Masurile prevazute anterior se aplica pe toata durata starii de urgenta, in termen de 24 de ore de la data publicarii ordonantei in Monitorul Oficial.

 

 

 • Se suspenda toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Spania si din Spania catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile. Masura se aplica incepand cu data de 18 martie 2020, ora 18:00, ora Romaniei.

 

 • Se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia si din Italia catre Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 23 martie 2020.

 

Masurile prevazute anterior nu se aplica: (i) zborurilor efectuate cu aeronave de stat; (ii) zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si (iii) aterizarilor tehnice necomerciale.

 

 

 • Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, sa iasa din locatia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente.

 

Masura se aplica pe toata durata starii de urgenta, de la data aplicarii ordonantei.

 

Nerespectarea masurilor de urgenta prevazute anterior atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art. 27 din OUG nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

7. OUG NR. 29/2020 privind unele măsuri economice șI fiscal-bugetare

                                                                                                                                           

Principalele masuri reglementate de Ordonanta sunt urmatoarele :

 

MASURI PENTRU IMM-URI

 

A.      Acordarea de garantii de stat

 

Se extinde obiectul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA reglementat de OUG 110/2017, prin acordarea de garantii de stat. Aceasta noua masura inclusa in program constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:

 

a.       unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10.000.000 lei. Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare,

 

sau

 

b.       una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior. Pentru microîntreprinderi sau întreprinderile mici care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.

 

Pentru aceste credite Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanțelor Publice în cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis asociate acestui program.

                                                                                                                  

Perioada de subvenționare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a OUG nr. 29/2020  și poate dura până la 31 martie 2021. Subvenționarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru primul an și pentru următorii 2 ani doar în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020. Subvenționarea dobânzii se realizează în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare

 

Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiții, și de 24 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. În cazul creditelor pentru investiții, instituțiile de credit pot aproba prelungirea duratei inițiale de creditare în conformitate cu normele și procedurile interne proprii, cu încadrarea în durata maximă a finanțării.

 

Este insa extrem de important de subliniat faptul ca pot beneficia de aceste garantii de stat doar IMM-urile care indeplinesc in mod cumulativ conditiile de eligibilitate prevazute de OUG 110/2017.

 

 

B.      Amanarea platii utilitatilor si a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare

 

Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

 

Prin urmare, certificatul de situatie de urgenta trebuie solicitat de la Minister si poate fi emis de Minister doar pe perioada starii de urgenta.

 

 

C.      Invocarea fortei majore in alte contracte

 

In contractele în derulare, altele decât cele prevăzute anterior, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

 

 

MASURI FISCALE

 

A.      Restructurarea unor debite bugetare

 

In conditiile prevazute de OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, se poate solicita restructurarea obligatiilor bugetare.

 

Intentia de restructurare trebuie insa notificata organului fiscal competent pana in data de 31 iulie 2020. Daca nu se notifica aceasta intentie organului fiscal, debitorul pierde dreptul de a solicita restructurarea.

 

 

B.      Amanarea platii anumitor categorii de impozite locale

 

In anul 2020, se proroga termenul de 31 martie pana in data de 30 iunie inclusiv, pentru urmatoarele categorii de impozite locale:

 

a.       impozitul pe cladiri ;

b.       impozitul pe teren ;

c.       impozitul pe mijloacele de transport.

 

In mod corespunzator, se proroga si termenul pentru acordarea bonificatiei de 10% pentru plata cu anticipatie a acestor impozite.

 

 

C.      Suspendarea curgerii penalitatilor fiscale si a anumitor executari silite

 

Aceste masuri fiscale încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

 

Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonantei, respectiv 21.03.2020, și neachitate până la încetarea, potrivit prevederii anterioare, a acestor masuri, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală,

 

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

 

 

D.      Prelungirea termenului de depunere a declaratiei privind beneficiarul real

 

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații.

 

Ordonanta NU cuprinde nicio mentiune referitoare la amanarea termenului de depunere a declaratiilor fiscale de la 25 martie 2020 pana la data de 25 aprilie 2020. In acest spirit, precautiile noastre privind lipsa caracterului obligatoriu al masurilor antamate de ANAF prin comunicatul sau, conform corespondentei noastre de mai jos, au fost pe deplin justificate.

 

8. OUG NR. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 

Ordonanta prevede urmatoarele modificari principale:

 

 

- SE MODIFICA LEGEA NR. 19/2020 PRIVIND ACORDAREA UNOR ZILE LIBERE PENTRU SUPRAVEGHEREA COPIILOR

 

 • Conform noilor dispozitii, prevederile legii nu se aplică în cazul în care unul dintre parinti (notiune care trebuie interpretata in sensul legii), se află în una sau mai multe din următoarele situații:

 

a.       este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;

 

b.       este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;

 

c.       se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.

 

 • De asemenea, prevederile legii nu se aplică în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul soțului/soției acestora, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, Prevederile legii nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal.

 

 • Se modifica continutul documentatiei necesar a fi pregatita de salariat in vederea obtinerii indemnizatiei.

 

 • Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

 

Sumele pentru plata indemnizației se decontează din acest fond numai pe perioada de inchidere a unitatilor de invatamant.

 

Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de părinte.

 

 • Impozitele și contribuțiile de asigurări sociale aferente indemnizației se suportă din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015.

 

 

In vederea explicitarii procedurii de acordare unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, s-a adoptat HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020.

 

 

- SE ADOPTA PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA SOMAJUL TEHNIC CA EFECT AL CORONAVIRUS

 

 • Pe perioada stării de urgență, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

 

De aceste prevederi beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

 

a.       întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

 

b.       reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență. Pentru acesti angajatori, plata indemnizației se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

 

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Codului fiscal.

 

În cazul acestei indemnizații, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal. Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale prevăzute conform acestei prevederi este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

 

Pentru aceasta indemnizație nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Codul fiscal.

 

 • În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației de somaj tehnic angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta ordonanță de urgență, însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

 

Plata sumei prevăzute anterior se face în baza cererii semnate și datate de reprezentantul legal, depusă prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum si a municipiului București, în raza cărora își au sediul social.

 

Aceste documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

 

Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor anterior se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

 

In fine, in contextul epidemiei Covid-19, s-a modificat din nou Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman prin Ordinul ministrului sănătății nr. 441/2020, care a fost publicat astazi in Monitorul Oficial si care urmeaza sa intre in vigoare in data de 1 aprilie 2020.

COVID 19 - LEGAL UPDATE

© by Voinescu Lawyers. All rights reserved.